Česta pitanja


1. Gdje se SEC Anparo nalazi?

 • Prijemni ured SEC Anparo smješten je u sestrinskoj tvrtci Anparo d.o.o. u Selska cesta 215 (vidi na karti)
 • Predavanja se održavaju u učionicama smještenima izvan sjedišta. U Zagrebu imamo tri lokacije na kojima se održavaju predavanja:
  • jedna je Selska cesta 215 (vidi na karti)
  • druga na Trešnjevci, Ozajska 87(vidi na karti)
  • treća u Sigetu, Froudeova 7 (vidi na karti)
 • Sjedište Ustanove nalazi se u Horvaćanskoj 27 u Zagrebu
*Praktični dio nastave održava se u tvrtkama koje se bave srodnim djelatnostima ovisno o programu osposobljavanja i usavršavanja.


2. Želim saznati više o mogućnostima školovanja u SEC Anparo. Kome da se obratim?

 • Informacije se mogu dobiti u prijemnom uredu u Selska cesta 215 (vidi na karti)
 • Tijekom tjedna uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8 do 16 h.
 • Subotom i nedjeljom prijemni ured ne radi.
 • Možete nam se također obratiti i putem e-maila info@sec.anparo.hr ili telefona +385 1 28 52 117, +385 1 28 52 118 ili nam pošalji poruku putem obrasca na stranici kontakt.3. Kad se vrše upisi u SEC Anparo?

Upisi u programe osposobljavanja i usavršavanja, kao i svih vremenski kraćih oblika izobrazbe, nisu vezani za početak školske godine već se održavaju prema potrebama i interesu građana tijekom cijele nastavne godine te se o njima možete raspitati u Ustanovi.
Ako imate više pitanja o upisima, možete nam se obratiti i putem e-maila info@sec.anparo.hr ili telefona +385 1 28 52 117, +385 1 28 52 118 ili nam pošalji poruku putem obrasca na stranici kontakt.
4. Koje dokumente moram imati prilikom upisa u SEC Anparo?

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 • osobnu iskaznicu,
 • svjedodžbu zadnje završene škole kojom se dokazuje uspješno završeno prethodno formalno obrazovanje,
 • liječničku potvrda o radnoj sposobnosti
 • ovisno o programu za upis u neke obrazovne programe potrebno je priložiti vozačku dozvolu.
* Detaljnije upute o potrebnoj upisnoj dokumentaciji pogledajte kod opisa pojedinih obrazovnih programa. Popis programa pogledajte ovdje


5. Moraju li osobni dokumenti potrebni kod upisa u SEC Anparo biti originalni ili su dostatne fotokopije?

Potrebni su originali ili kod javnog bilježnika ovjerene fotokopije školskih svjedodžbi, dok ostali dokumenti mogu biti fotokopije koje ne moraju biti ovjerene.
6. Završio sam osnovnu (ili neku drugu) školu u inozemstvu. Mogu li nastaviti školovanje u SEC Anparo?

Možete. Na upis morate donijeti:

 • originalne svjedodžbe o prethodno završenom školovanju u inozemstvu kao i njihove prijevode na hrvatski jezik koji je izradio ovlašteni sudski prevoditelj.7. Koji su uvjeti upisa u SEC Anparo?

Uvjet je da imate:

 • najmanje završenu osnovnu školu za sva osposobljavanja
 • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju za program usavršavanja
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova ovisno o programu osposobljavanja
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (samo određeni programi osposobljavanja zahtijevaju posjedovanje vozačke dozvole, više o tome pogledajte kod opisa pojedinih obrazovnih programa, popis programa pogledajte ovdje)8. Koliko traju programi osposobljavanja i usavršavanja u SEC Anparo?

Programi osposobljavanja su najčešće namijenjeni stjecanju radnih kompetencija za obavljanje poslova manjeg stupnja složenosti i ovisno o zanimanju mogu trajati od 60 do 180 sati teorijske i praktične nastave. U praksi se najčešće realiziraju unutar jednog do tri mjeseca (ovisno o vrsti programa tj. zanimanju koje se stječe osposobljavanjem).

Program usavršavanja namijenjen je polaznicima koji već prethodno imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje te radno iskustvo kod poslodavca u trajanju od 6 mjeseci. Namijenjeno je stjecanju radnih kompetencija za obavljanje poslova višeg stupnja složenosti i organizirano je u trajanju od 250 sati teorijske nastave, prakse i vježbi.
9. Jesu li predavanja u radnom vremenu?

Nastava u programima osposobljavanja i usavršavanja održava se u pravilu u kasno popodnevnim i večernjim satima tijekom tjedna ili subotom prijepodne, a iznimno i prema dogovoru s polaznicima obrazovne grupe nastava se može organizirati i vikendom (subotom i nedjeljom).
10. Jesu li predavanja individualna ili grupna?

Teorijska nastava realizira se u obliku skupnih i individualnih konzultacija. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Broj sati skupnih konzultacija iznosi 2/3 od ukupnog broja sati planiranog za pojedine nastavne cjeline utvrđene programom osposobljavanja. Individualne konzultacije organiziraju se prema potrebama polaznika, putem e-maila, telefona ili neposredno, uz osiguranje didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika prema utvrđenom rasporedu.
11. Postoji li mogućnost online praćenja nastave?

Predavanja su organizirana u manjim grupama do deset polaznika, a učionice u kojima se odvija nastava omogućavaju potrebni razmak propisan epidemiološkim mjerama s obzirom na trenutnu situaciju pandemije korona virusa tako da dosad nismo imali potrebe za online nastavom. Ako bude potrebno i ako polaznici određene grupe iskažu interes, postoji mogućnost organiziranja online nastave.
12. Što dobivam po završetku programa osposobljavanja ili usavršavanja?

Po završetku nastavnog programa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju ili usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu i time postaju konkurentni na tržištu rada.

Svi programi odobreni su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i prethodno verificirani od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


UPIŠI SE ONLINE