Ukoliko se želite usavršiti za obavljanje poslova zaštite na radu kod određenog poslodavca, bilo da vas je uputio poslodavac ili se želite usavršiti za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja, nudimo vam program usavršavanja koji će vam omogućiti da steknete potrebne kompetencije i praktična znanja u radu stručnjaka zaštite na radu.

Usavršavanje je namijenjeno osobama starijima od 18 godina koje imaju završenu minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju.

Program u trajanju od 250 sati sastoji se od teorijskog, praktičnog dijela i vježbi. Teorijska nastava u trajanju od 82 sata sastoji se od predavanja (54 sata) i konzultativno-instruktivne nastave. Predavanja su obavezna dok se konzultacije obavljaju u dogovoru s predavačima. U sklopu vježbi u trajanju od 88 sati polaznici dobivaju seminarske zadatke vezane uz tematske cjeline obuhvaćene programom. Praktična nastava u trajanju od 80 sati obuhvaća primjenu teorijskog znanja u konkretnim situacijama i tvrtkama.

Završna provjera uključuje pismenu ili usmenu provjeru stručnih sadržaja. Praktična završna provjera obuhvaća zadatak povjerenstva i prikaz praktičnog rada kroz seminarski rad. Dobiveno uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u radnu knjižicu.

Po završetku usavršavanja ove osobe mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, u tvrtkama od 50 do 249 radnika kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima te kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima.

Prijavi se već danas
UPIŠI SE ONLINE