Želite li se usavršiti u djelatnostima iz sektora šumarstva, prerade i obrade drva?

Nudimo vam dva programa osposobljavanja.

Svi programi verificirani su od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (www.asoo.hr) i odobreni su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr). Polaznicima kroz sve programe omogućujemo izvršavanje radnih zadataka sukladno novim tehnologijama i na siguran način, usvajanje novih kompetencija i vještina te formalizaciju prethodno stečenog znanja.

 
UPIŠI SE ONLINE