Program osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera organiziran je u trajanju od 170 sati, od čega su 42 sata teorijske nastave i 128 sati praktičnog dijela.

Teorijski dio nastave realizirat će se u učionicama Ustanove, a praktični dio programa realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim Ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Provjera znanja obavlja se iz teorijskog i praktičnog dijela, a polaznici koji uspješno savladaju program dobivaju uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

Osposobljavanje je namijenjeno osobama:

starijima od 18 godina

koje imaju završenu osnovnu školu

Prilikom prijave polaznik mora dostaviti:

presliku osobne iskaznice,

svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi,

liječničko uvjerenje o sposobnosti za navedeni program od medicine rada,

fotografiju za iskaznicu.


UPIŠI SE ONLINE